POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASPECTE GENERALE

Alsys Travel respecta confidentialitatea tuturor clientilor sai si va trata/prelucra datele personale cu mare atentie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata. Astfel, vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.

Prin acest document dorim sa va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele dvs cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi in legatura cu produsele si serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin consultantii nostri de turism.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

CINE SUNTEM SI CUM NE PUTETI CONTACTA

Alsys Travel este denumirea comerciala a RETAIL MANAGEMENT SYSTEMS SRL, persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate – organizarea pachetelor de servicii de calatorie, excursiilor, taberelor, evenimentelor etc. care sunt ofertate si comercializate prin intermediul agentiilor de turism sau direct de catre tur-operatori, respectiv rezervarea, intermedierea si vanzarea serviciilor de calatorie, excursii, transport si cazare, cu ridicata sau cu amanuntul, catre publicul larg si/sau clientilor comerciali.

RETAIL MANAGEMENT SYSTEMS SRL are sediul in Bucuresti, Str. Lacul Tei nr. 65, sector 2 adresa de corespondenta in Bucuresti, Strada Drumul Sarii nr. 146, Cladirea Alsys Data, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2795/17.02.1994, cod fiscal nr. RO 5246813, Cont: RO74 RNCB 0073 0499 5867 0001, deschis la BCR Bucuresti, telefon 021.21.411 2626, reprezentata legal de Dna Laura Racaru, in calitate de Administrator.

Suntem deschisi sa aflam opiniile dumneavoastra, precum si sa va furnizam orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. In acest sens, va incurajam sa contactati Responsabilul nostru cu protectia datelor la adresa de e-mail office@alsystravel.ro sau prin posta sau curier la adresa din Bucuresti, str. Drumul Sarii, nr. 146, Sector 6 – cu mentiunea: in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează RETAIL MANAGEMENT SYSTEMS SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, arhivarea, stergerea sau distrugerea datelor.

In contextul promovarii, rezervarii, intermedierii, ofertarii si comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri de catre Alsys Travel, si al mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastra, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, Alsys Travel poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, companie/autoritate/institutie, CNP, varsta minori, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail, pagina web/cont social media, adresa facturare, date privind modalitatea de plata.

Putem, de asemenea, sa colectam si sa prelucram ulterior anumite informatii cu privire la comportamentul dvs in timpul vizitarii site-ului nostru web, pentru a va personaliza experienta online si a va pune la dispozitie oferte adaptate profilului dvs. Va invitam sa aflati mai multe detalii in acest sens prin consultarea sectiunii privitoare la scopurile prelucrarii de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca si colecta informatii in cookie-uri si tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre Alsys Travel, exclusiv in scopul mai jos mentionat sunteti dumneavoastra, in calitate de calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice.

Care sunt scopurile si temeiurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:
– Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri precum si facturarea acestora;
– Reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente si manifestari culturale/sportive sau de alta natura, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile Alsys Travel, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu partenerii Alsys Travel, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice;
– Crearea si administrarea contului in cadrul site-ului Alsys Travel;
– Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizitionate;
– Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
– Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile dvs cu privire la comenzile dvs sau serviciile Alsys Travel.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc.) se va efectua de Alsys Travel, in scopul mentionat anterior, doar cu consimtamantul dvs. expres, neechivoc, liber, informat si anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite prin lege si specificate in prezentul document.
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Alsys Travel, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

Dumneavoastra va puteti exercita optiunea in privinta unei asemenea prelucrari prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori la un moment dat, incetarea prelucrarii de catre Alsys Travel a datelor dumneavoastra cu caracter personal, puteti solicita oricand incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra.

Totodata, va puteti dezabona oricand, folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”, daca veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea Alsys Travel.

Alsys Travel va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia tur-operatorilor, unitatilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatorii de afaceri rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, in cazul in care fara partajarea datelor, dumneavoastra nu ati putea beneficia de toate aceste servicii mentionate mai sus) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Va puteti razgandi si retrage consimtamantul in orice moment, prin:
– Accesarea link-ului de dezabonare afisat in cadrul mesajelor pe care le primiti de la noi; sau prin
– Contactarea Alsys Travel folosind detaliile de contact descrise mai sus.

In anumite situatii, ne putem baza activitatile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova si dezvolta activitatea comerciala. In orice situatie in care folosim informatii cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grija si luam toate masurile necesare pentru ca drepturile si libertatile dvs. fundamentale sa nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteti solicita oricand, prin mijloacele descrise mai sus, sa oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in scop de marketing, urmand sa dam curs cererii dvs.

Pentru apararea intereselor noastre legitime, pot exista situatii in care vom folosi sau transmite informatii pentru a ne proteja drepturile si activitatea comerciala.

Acestea pot include:
– Masuri de protectie a site-ului web www.alsystravel.ro fata de atacuri cibernetice:
– Masuri de prevenire si detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informatii catre autoritatile publice competente;
– Masuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrari este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comerciala, fiind inteles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garanteaza un echilibru intre interesele noastre si drepturile si libertatile dvs. fundamentale. De asemenea, in anumite cazuri ne intemeiem prelucrarea pe dispozitii legale cum ar fi obligatia de a asigura paza bunurilor si valorilor prevazuta de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Cum protejam securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal

Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare si le stocam pe servere securizate, asigurand in acelasi timp redundanta datelor.

Care sunt drepturile dumneavoastra

In relatia cu Alsys Travel, dumneavoastra beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat inseamna ca aveti dreptul de a fi informat cu privire la modul in care datele dvs. sunt prelucrate si motivul prelucrarii.
Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Alsys Travel nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Prevederile mentionate nu se aplica in cazul in care decizia:
a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date;
b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, Alsys Travel poate:
– fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii, sau pentru luarea masurilor solicitate;
– fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.